KONTROLA ZASIEWÓW
 
Ze środków pozyskanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zakupiono nowoczesny odbiornik

GPS Trimble R6 II RTK/PP Rover

z kontrolerem TSC 2 i oprogramowaniem
Trimble Survey Contoller
Pozwalający na wprowadzenie
do naszej oferty nowej usługi

- wykonywanie pomiarów kontrolnych powierzchni zasiewów wykazywanych do dopłat unijnych dla rolników
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Lubelska Agencja
Wspierania Przedsiębiorczości
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie
    Copyright © by GEODEZJA