FORMULARZ ZAMÓWIENIA
 


Twoje dane:
(Dane niezbędne do przyjęcia zamówienia.)

Imię i Nazwisko   

Nr telefonu          

Położenie obiektu:

Województwo   

Powiat               

Gmina                

Miejscowość      

Ulica i nr posesji 

Numer działki     

Rodzaj zamawianej usługi

Mapa do celów projektowych pod budowę budynku
              Budynek mieszkalny
              Budynek gospodarczy
              Inny
Mapa do celów projektowych pod budowę urządzeń
              Przyłącze energetyczne
              Przyłącze wodociągowe
              Przyłącze gazowe
              Przyłącze telefoniczne
              Przyłącze kanalizacyjne
              Inne
Inwentaryzacja
              Przyłącze energetyczne
              Przyłącze wodociągowe
              Przyłącze gazowe
              Przyłącze telefoniczne
              Przyłącze kanalizacyjne
              Inne
Pomiar powykonawczy budynku

Pomiar powykonawczy obiektu

Wznowienie granic działki
Rozgraniczenie (w przypadku sporu granicznego)
Podział działki

Opis prac

Krótki opis zamówienia:

W ciągu 24 godzin oddzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia i uzupełnienia danych.


    Copyright © by GEODEZJA