GEODEZYJNE POMIARY KONTROLNE
 

OSIADANIE OBIEKTÓW

W przypadku geodezyjnej obsługi obiektów budowlanych zachodzi konieczność kontroli osiadania jego fundamentów. Nierównomierne osiadanie powoduje przechylanie się budowli które to można obserwować różnymi metodami geodezyjnymi. Jednak obserwacja wychyleń ścian obiektu może nie przynieść właściwych informacji co do ruchów samych fundamentów. W tych przypadkach należy na obiekcie założyć sieć reperów kontrolowanych i objąć je okresowymi pomiarami niwelacji precyzyjnej.
Dzięki pomiarowi przemieszczeń pionowych obiektu oraz późniejszej interpretacji geometrycznej geodeta jest wstanie obliczyć osiadanie średnie całego obiektu oraz kierunek i wartość nachylenia fundamentów. Jeśli na obiekcie zainstalowana zostanie większa ilość reperów możliwa jest analiza czy fundament zachowuje się jak bryła sztywna i ewentualnie możliwe jest wskazanie miejsca osłabienia fundamentów (np. lokalne wymywanie podłoża gruntowego).

    POMIARY PRZEMIESZCZEŃ BUDOWLI I KONSTRUKCJI
 

KOMINY I MASZTY

Pomiary obiektów wysmukłych takich jak kominy, maszty TV, maszty GSM, słupy wysokiego napięcia
i inne są wykonywane przez naszą firmę, dotyczy to obsługi budowy tych obiektów jak i pomiarów pionowości, pomiarów przemieszczeń i odkształceń.
Do tych pomiarów wykorzystujemy teodolity elektroniczne z dalmierzami bezlustrowymi.
Pomiary pionowości najczęściej łączone są z pomiarami osiadań podstaw tych budowli i konstrukcji.
Wyznaczane są też wpływy warunków zewnętrznych takich jak: temperatura, parcie wiatru
i nasłonecznienie na zmiany geometrii, dla każdego obiektu wysmukłego zakładana jest
metryka i karta dokumentacyjna przemieszczeń.

    Copyright © by GEODEZJA