STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
 

Stan prawny nieruchomości
to ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości.
Oczywiście najszerszym i podstawowym z tych praw jest prawo własności.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się zatem
do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.
Najczęściej brak uregulowanego stanu prawnego sprowadza się do braku założonej
księgi wieczystej i w związku z tym niemożnością wykazania kto jest właścicielem
danej nieruchomości i jakie inne prawa są z nią związane,
albo wprawdzie dla danej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta,
ale wpisy w niej są niezgodne z istniejącym stanem prawnym.

    REGULACJA STANU PRAWNEGO
 

Wiele osób nabywa nieruchomości jako atrakcyjną lokatę kapitału,
lub dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Bardzo często jednak okazuje się, że posiadana nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny,
a domniemany właściciel wcale nie jest właścicielem lecz jedynie posiadaczem samoistnym.

Bardzo często nie są dokładnie znane również granice nieruchomości.
Właściciele chcą podzielić działkę na działki budowlane, a tu okazuje się, że nie są właścicielami
lub granice ich nieruchomości nie są granicami prawnymi lecz jedynie granicami ujawnionymi
w ewidencji gruntów.

Żeby uregulować stan prawny nieruchomości (założyć księgę wieczystą) bardzo często
nie wystarczy tylko wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- potrzebna jest pomoc geodety uprawnionego posiadającego uprawnienia geodezyjne
z 2 zakresu.


Geodeta przygotowując dokumentację dla sądu musi zbadać istniejące dokumenty
znajdujące się w bardzo różnych miejscach (zbiory dokumentów, powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin itp.)
i opisać historię nieruchomości od czasów scalenia lub uwłaszczenia
- częstokroć jest to kilka dziesięcioleci.
Opracowanie takie zgłaszane jest we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i dopiero po kontroli i przekazaniu
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - opatrzone stosownymi pieczęciami, obok innych dokumentów, jest podstawą wpisu nieruchomości do księgi wieczystej.

    KORZYŚCI Z REGULACJI
 

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu
- nie można ich sprzedać, darować.
- nie mogą stanowić również zabezpieczenia dla kredytów
- trudno też na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycje.
- w przypadku gospodarstw rolnych brak uregulowanego stanu prawnego będzie powodował niemożność skorzystania z dopłat Unii Europejskiej.

Dzięki naszej firmie możesz szybko i skutecznie
uregulować stan prawny dowolnej nieruchomości.

    Copyright © by GEODEZJA